Aan- & verkoop / aan- & verhuur

Overweegt u (ver)koop of (ver)huur? Laat mij u helpen om de juiste keuze te maken!

Vaak is er haast geboden bij koop- of huurbeslissingen. (Ver)koop en (ver)huur kunnen maar één keer goed gedaan worden en heeft lange termijn gevolgen. Wijzigingen in de vastgoedportefeuille raken de gehele bedrijfsvoering

Wat kan De Zorgvastgoed Specialist doen:

  • Een brede verkenning van de opties
  • Doorrekening van de gevolgen in scenario’s
  • Toetsen van de mogelijkheden aan de doelstellingen van de organisatie
  • Helpen onderbouwen van een weloverwogen beslissing

Heeft u de beslissing genomen?

Dan is de volgende stap de doelstellingen van de organisatie te verwoorden in concrete afspraken die we vastgelegen in een overeenkomst. Als zorgvastgoedspecialist kan ik u helpen met:

  • Advisering in de te maken afspraken
  • Begeleiding proces
  • Begeleiden goedkeuringstrajecten door het College Sanering Zorginstellingen