Hoe ziet de toekomst van de zorgwereld eruit en welke vormen van huisvesting passen hierbij?

Een goed strategisch vastgoedplan is de basis van alle vastgoedplannen en beslissingen voor de toekomst. Het plan moet up-to-date blijven, helpt het management om vinger aan de pols te houden en biedt handvatten om te sturen.

‘Verandering is de enige constante’

Is wat de Griekse filosoof Heraclitus destijds al zei. Dit geldt zeker ook voor de zorgwereld. Zo zien we een omslag naar een meer commerciële benadering van zorgvastgoed, is het verkrijgen en behouden van voldoende medewerkers een grote opgave en gaan zorgorganisaties zich steeds meer specialiseren.

Medewerkers zijn vaak druk met operationele lopende zaken en bij het maken van een strategisch vastgoedplan komt veel kijken. Wij weten hoe het stramien eruit ziet en hoe we dit in moeten vullen tot een bestendig vastgoedplan.

Wij gaan graag met een frisse blik, meedenkend op managementniveau en gefocust aan de slag. Het proces om tot een strategisch vastgoedplan te komen is een co-creatie waarbij wij u kunnen ontzorgen. Daarbij hebben wij veel plezier in het verzamelen en bundelen van informatie, de doorrekening, uitwerking en het uitschrijven van een helder, overzichtelijk en toekomstbestendig vastgoedplan.

Wanneer is een strategisch vastgoedplan geslaagd? Als de interne en externe stakeholders enthousiast zijn over het resultaat, er graag mee aan de slag willen en de huisvesting van meerwaarde is voor medewerkers, cliënten en de organisatie.

De Zorgvastgoed Specialist kan u helpen met strategie en beleid op zorgvastgoed.

In het nieuwe inkoopkader 2021-2023 staan belangrijke punten voor een strategisch vastgoedplan! Lees in mijn blog de samenvatting van de vastgoedgerelateerde onderwerpen.
Rianka Bikker
De Zorgvastgoed Specialist