U bent op zoek naar een taxatie van uw zorgvastgoed? Dat is mijn specialisme!

 Wat is het doel van u taxatie?

Heeft u een taxatie nodig voor financiering, besluitvorming of toestemming van het College Sanering Zorginstellingen? Ik kan u helpen.

Als zorgvastgoedspecialist heb ik de nodige certificeringen en sta ik ingeschreven als Register Taxateur bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Daarnaast ben ik ook Recognised European Valuer (REV). REV is een internationaal erkende en beschermde titel die onder voorwaarden wordt toegekend aan taxateurs van vastgoed. Om de titel te krijgen en te behouden heb ik laten zien op een onderscheidend niveau zorgvastgoed te taxeren.

Type object
Zorgvastgoed is een breed begrip, het komt voor in vele verschijningsvormen. Ik heb ervaring over de gehele breedte van verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingsterreinen, dagbestedingslocaties, woonlocaties voor de gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg en met gezondheidscentra.

Elke taxatie is maatwerk
Om tot een begrijpelijk onderbouwde taxatie te komen waarvan het rapport voor u makkelijk te lezen is, werk ik volgens 4 stappen.

Een korte doorlooptijd en een efficiënt proces is plezierig voor alle partijen. Is het College Sanering Zorginstellingen bij de taxatie betrokken? Dan wordt de gemachtigde ook bij het proces betrokken en zo nodig vindt er afstemming over de uitgangspunten plaats met de andere taxerende partij.

Voorafgaande aan de taxatie overleg ik wat er precies getaxeerd moet worden en waarvoor de taxatie nodig is. Alles wordt nauwkeurig omschreven in een opdrachtbrief.

Bij de opdrachtbrief krijgt u een lijstje met de informatie die ik nodig heb voor de taxatie. We overleggen wat u kunt aanleveren en wat ik zelf kan opzoeken. Ook plan ik een bezichtiging in.

Na de bezichtiging werk ik de taxatie uit. Het conceptrapport bespreken we, zodat alles duidelijk is.

Als er geen vragen meer zijn maak ik het rapport definitief. Het definitieve rapport wordt ook ondertekend door een onafhankelijke 2e taxateur. Deze taxateur kijkt op de marktwaarde plausibel is.

Taxaties voor de jaarrekening
Heeft u voor de jaarrekening taxaties nodig?  Ook al is het een portefeuilletaxatie, ik kijk naar elk object afzonderlijk en maak een goed onderbouwd rapport zodat u weet wat u de komende 15 jaar kunt verwachten. In stap 3 worden de concepten met de accountant besproken en kan ik u helpen mogelijke vragen van de accountant te beantwoorden. Een goed taxatierapport geeft u handvatten die onmisbaar zijn voor waardesturing. Samen met u en uw accountant maken we het tot een efficiënte en plezierige taxatieronde.

Het resultaat?

De Zorgvastgoed Specialist is aangesloten bij Taxatie Instituut Zorgvastgoed.

Taxatie Instituut Zorgvastgoed is een samenwerkingsverband; er wordt landelijk samengewerkt met taxateurs die aantoonbare ervaring hebben met zorgvastgoed en bovendien voldoen aan de hoogste normen die Taxatie Instituut Zorgvastgoed daaraan stelt. De basisprincipes onafhankelijkheid, transparantie en deskundigheid zijn daarbij het uitgangspunt.